כללי המשחק פוקר קריבי

לחץ כדי להוריד!!! הורדה קזינו פוקר קריבי ( )

 

 

 כדי לשחק:
 'פוקר קריבי פתוח' הוא משחק פוקר בן חמישה קלפים, שבו מנצחת היד הגבוהה ביותר. השחקן מניח הימור בסיסי בקופסת ההימורים (ante). הדילר מחלק לשחקן חמישה קלפים המונחים הפוך, ולו עצמו ארבעה קלפים הפוכים ועוד קלף אחד המונח גלוי. לאחר שהשחקן מעריך את היד שקיבל מול היד שמולו, הוא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות.


1. להיכנע - במקרה כזה יפסיד השחקן את סכום ההימור הבסיסי, או -
2. לשחק - במקרה כזה עליו להניח הימור נוסף בשטח ההימורים (bet), ששוויו כפול מסכום ההימור הבסיסי.

 -בשלב זה חושף הדילר את היד שלו ומשווה ליד של השחקן (אם לא נכנע). הדילר חייב להציג יד של אס/מלך או יותר מזה. אם הדילר לא עומד בדרישה, השחקן מקבל מהדילר את סכום ההימור הבסיסי, ומחזיר לעצמו את סכום ההימור הנוסף. אם הדילר מציג קלפים של אס/מלך או גבוה מכך, והיד שלו גבוהה מיד השחקן, מפסיד השחקן הן את סכום ההימור הבסיסי והן את סכום ההימור הנוסף. אם היד של השחקן גבוהה יותר מזו של הדילר, זוכה השחקן בסכום ההימור הבסיסי, ואילו ההימור הנוסף מוכפל כמפורט בטבלה הבאה.
 
 זוג אחד או פחות 1 ל- 1
 שני זוגות 2 ל- 1
 שלישייה 3 ל- 1
 רצף ("קנטה") 4 ל- 1
 צבע 5 ל- 1
 "פול האוס" 7 ל- 1
 רביעייה 20 ל- 1
 רצף-צבע 50 ל- 1
 רצף מלכותי 100 ל- 1

 קופה מצטברת (PROGRESSIVE JACKPOT):

 לשחקן יש אפשרות להשתתף בקופה מצטברת.

 הסכום הנוכחי בקופה מוצג בפינה השמאלית העליונה של הלוח.

 ההימור בקופה המצטברת הוא דולר אחד ליד. אין זה משנה מה תוצאת היד מבחינת משחק הפוקר, כל שחקן שהימר על הקופה המצטברת וזכה יקבל בונוס לפי המפורט בטבלה שלהלן.
 צבע $50
 "פול האוס" $100
 רביעייה $500
 רצף-צבע 10% מהקופה
 רצף מלכותי 100% מהקופה דירוג ידיים בפוקר:

 רצף מלכותי         
 היד הגבוהה ביותר. כל חמשת הקלפים הם מאותה סדרה וברצף מספרי.
        לדוגמה: A(לב), K(לב), Q(לב), J(לב), 10(לב)

 רצף-צבע
 חמישה קלפים מאותה סדרה וברצף מספרי.
        לדוגמה: 10(יהלום), 9(יהלום), 8(יהלום), 7(יהלום), 6(יהלום)

 רביעייה
 ארבעה קלפים באותו דירוג.
        לדוגמה: 5(תלתן), 5(לב), 5(עלה), 5(יהלום)

 "פול האוס"
 שלושה קלפים בדירוג אחד ושניים בדירוג אחר.
        לדוגמה: K(תלתן), K(יהלום), K(לב), 4(עלה), 4(תלתן)

 צבע
 חמישה קלפים מאותה סדרה.
        לדוגמה: K(יהלום), J(יהלום), 9(יהלום), 6(יהלום), 3(יהלום), 2(יהלום)

 רצף ("קנטה")
 חמישה קלפים ברצף מספרי (אסים אפשר להכניס בכל אחד מהקצוות)
        לדוגמה: 5(תלתן), 4(יהלום), 3(לב), 2(עלה), A(תלתן)

 שלישייה
 שלושה קלפים באותו דירוג.
        לדוגמה: 9(תלתן), 9(יהלום), 9(לב), A(עלה), 8(תלתן)

 שני זוגות
 שתי קבוצות של שני קלפים באותו דירוג.
        לדוגמה: 4(תלתן), 4(יהלום), J(לב), J(עלה), A(תלתן)

 זוג אחד
 שני קלפים באותו דירוג
        לדוגמה: 8(תלתן), 4(יהלום), J(לב), J(עלה), A(תלתן)

 קלף גבוה
 דירוג הידיים שאין בהן זוגות נקבע לפי דירוג הקלף הגבוה ביותר.
        לדוגמה: A (עלה), Q (עלה), 9 (יהלום), 6 (עלה), 3 (תלתן) פוקר קריביIndex metropolis Casino

כללי המשחק פוקר קריבי