כללי המשחק פוקר וידאו

לחץ כדי להוריד!!! הורדה קזינו פוקר וידאו ( )

 

 

 מכונות 'פוקר וידאו' הן משחק מרתק, המאפשר לזכות בסכום הגבוה בהרבה מסכום ההימור.

 כדי לשחק, פשוט שלשל אסימונים לחריץ ולחץ על הכפתור DEAL (חלק) כדי לקבל קלפים. לאחר שיחולקו חמישה קלפים, לחץ על אלה שברצונך להשאיר. משבחרת בקלפים שברצונך להשאיר, לחץ שוב על DEAL כדי למשוך קלפים נוספים. הזכייה במשחק היא בהתאם לטבלה המופיעה בחלק העליון של המכונה.

 תוכל לשלשל אסימונים רבים ככל שתרצה, אך בכל משיכה של הידית המשחק הוא על אסימון אחד. לחיצה על הכפתור BET ONE (המר על אחד) מגדילה את ההימור באסימון אחד. מספר האסימונים המקסימלי לסיבוב אחד של משחק הוא חמישה. לחיצה על הכפתור BET MAX (המר על המקסימום) מעלה את ההימור ישירות לחמישה אסימונים. לחיצה על הכפתור CASH OUT (פדה אסימונים) שבמכונה מחזירה את עודף האסימונים שבה.

 דירוג ידיים בפוקר:
 רצף מלכותי         
 היד הגבוהה ביותר. כל חמשת הקלפים הם מאותה סדרה וברצף מספרי.
        לדוגמה: A(לב), K(לב),Q(לב), J(לב), 10(לב)

 רצף-צבע
 חמישה קלפים מאותה סדרה וברצף מספרי.
        לדוגמה: 10(יהלום), 9(יהלום), 8(יהלום), 7(יהלום), 6(יהלום)

 רביעייה
 ארבעה קלפים באותו דירוג.
        לדוגמה: 5(תלתן), 5(לב), 5(עלה), 5(יהלום)

 "פול האוס"
 שלושה קלפים בדירוג אחד ושניים בדירוג אחר.
        לדוגמה: K(תלתן), K(יהלום), K(לב), 4(עלה), 4(תלתן)

 צבע
 חמישה קלפים מאותה סדרה.
        לדוגמה: K(יהלום), J(יהלום), 9(יהלום), 6(יהלום), 3(יהלום), 2(יהלום)

 רצף ("קנטה")
 חמישה קלפים ברצף מספרי (אסים אפשר להכניס בכל אחד מהקצוות)
        לדוגמה: A(תלתן), K(יהלום), Q(תלתן), J(לב), 10(עלה)

 שלישייה
 שלושה קלפים באותו דירוג.
        לדוגמה: 9(תלתן), 9(יהלום), 9(לב), A(עלה), 8(תלתן)

 שני זוגות
 שתי קבוצות של שני קלפים באותו דירוג.
        לדוגמה: 4(תלתן), 4(יהלום), J(לב), J(יהלום), A(תלתן)

 נסיכים או גבוה יותר
 שני קלפים (נסיכים או גבוה יותר) מאותו דירוג
        לדוגמה: 8(תלתן), 4(יהלום), J(לב), J(עלה), A(תלתן)

 

 פוקר וידאוIndex metropolis Casino

כללי המשחק פוקר וידאו